Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 0 3 9 5
19/02 kl 01 0 2 8 3
19/02 kl 02 0 1 7 2
19/02 kl 03 0 -1 6 0
19/02 kl 04 0 -1 5 -1
19/02 kl 05 0 -3 3 -3
19/02 kl 06 0 -4 2 -5
19/02 kl 07 0 -4 1 -5
19/02 kl 08 0 -6 -1 -7
19/02 kl 09 0 -6 -1 -7
19/02 kl 10 0 -7 -2 -8
19/02 kl 11 0 -8 -3 -8
19/02 kl 12 0 -9 -4 -9
19/02 kl 13 0 -10 -5 -10
19/02 kl 14 0 -10 -6 -9
19/02 kl 15 0 -11 -7 -10
19/02 kl 16 0 -11 -8 -10
19/02 kl 17 0 -12 -8 -11
19/02 kl 18 0 -12 -9 -11
19/02 kl 19 0 -12 -9 -11
19/02 kl 20 0 -12 -9 -10
19/02 kl 21 0 -12 -10 -11
19/02 kl 22 0 -11 -10 -9
19/02 kl 23 0 -11 -10 -9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 31 39 27 3 13
Max. fra modell: 15/02 12 37 43 28 9 0
Max. fra modell: 15/02 00 34 43 26 5 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm