Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 -9 11 3 0
19/02 kl 01 -10 10 2 0
19/02 kl 02 -11 9 1 0
19/02 kl 03 -10 7 -1 0
19/02 kl 04 -10 8 -1 0
19/02 kl 05 -12 6 -3 0
19/02 kl 06 -12 5 -4 0
19/02 kl 07 -12 5 -4 0
19/02 kl 08 -12 4 -6 0
19/02 kl 09 -12 4 -6 0
19/02 kl 10 -14 3 -7 0
19/02 kl 11 -14 3 -8 0
19/02 kl 12 -15 2 -9 0
19/02 kl 13 -14 2 -10 0
19/02 kl 14 -15 1 -10 0
19/02 kl 15 -16 0 -11 0
19/02 kl 16 -16 0 -11 0
19/02 kl 17 -17 0 -12 0
19/02 kl 18 -18 0 -12 0
19/02 kl 19 -17 0 -12 0
19/02 kl 20 -17 0 -12 0
19/02 kl 21 -18 1 -12 0
19/02 kl 22 -17 2 -11 0
19/02 kl 23 -17 2 -11 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 39 27 3 13
Laveste værets virkning 12 28 5 -12 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm