Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 163 163 163 151
16/02 kl 02 165 168 166 151
16/02 kl 03 168 171 170 151
16/02 kl 04 172 175 174 151
16/02 kl 05 172 177 178 151
16/02 kl 06 173 178 178 151
16/02 kl 07 174 180 179 151
16/02 kl 08 178 183 178 151
16/02 kl 09 178 183 178 151
16/02 kl 10 177 182 177 151
16/02 kl 11 176 183 178 151
16/02 kl 12 176 183 178 151
16/02 kl 13 175 183 178 151
16/02 kl 14 173 181 176 151
16/02 kl 15 172 181 176 151
16/02 kl 16 175 186 178 151
16/02 kl 17 175 187 178 151
16/02 kl 18 175 187 179 151
16/02 kl 19 175 187 180 151
16/02 kl 20 175 187 181 151
16/02 kl 21 177 188 182 151
16/02 kl 22 176 185 180 151
16/02 kl 23 177 186 180 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 188 200 184 162 182
Laveste vannstand 163 175 143 133 134
Avvik gult nivå -137 -125 -141 -163 -143
Avvik orange nivå -155 -143 -159 -181 -161
Avvik rødt nivå -171 -159 -175 -197 -177
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm