Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 176 184 179 151
17/02 kl 01 178 187 180 151
17/02 kl 02 178 187 181 151
17/02 kl 03 178 188 182 151
17/02 kl 04 178 188 183 151
17/02 kl 05 180 190 184 151
17/02 kl 06 180 191 185 151
17/02 kl 07 179 192 185 151
17/02 kl 08 179 192 186 151
17/02 kl 09 180 194 186 151
17/02 kl 10 183 196 187 151
17/02 kl 11 183 197 187 151
17/02 kl 12 183 198 188 151
17/02 kl 13 183 200 189 151
17/02 kl 14 184 200 189 151
17/02 kl 15 184 199 189 151
17/02 kl 16 183 197 189 151
17/02 kl 17 182 194 190 151
17/02 kl 18 182 195 189 151
17/02 kl 19 181 196 187 151
17/02 kl 20 181 194 185 151
17/02 kl 21 179 190 183 151
17/02 kl 22 178 189 181 151
17/02 kl 23 175 185 179 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 188 200 184 162 182
Laveste vannstand 163 175 143 133 134
Avvik gult nivå -137 -125 -141 -163 -143
Avvik orange nivå -155 -143 -159 -181 -161
Avvik rødt nivå -171 -159 -175 -197 -177
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm