Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 151 179 184 182
17/02 kl 01 151 180 184 183
17/02 kl 02 151 181 185 185
17/02 kl 03 151 182 187 187
17/02 kl 04 151 183 187 188
17/02 kl 05 151 184 188 188
17/02 kl 06 151 185 189 190
17/02 kl 07 151 185 190 190
17/02 kl 08 151 186 190 191
17/02 kl 09 151 186 191 191
17/02 kl 10 151 187 192 192
17/02 kl 11 151 187 192 192
17/02 kl 12 151 188 193 192
17/02 kl 13 151 189 194 193
17/02 kl 14 151 189 194 194
17/02 kl 15 151 189 193 193
17/02 kl 16 151 189 193 193
17/02 kl 17 151 190 193 193
17/02 kl 18 151 189 192 191
17/02 kl 19 151 187 189 188
17/02 kl 20 151 185 188 186
17/02 kl 21 151 183 186 184
17/02 kl 22 151 181 184 182
17/02 kl 23 151 179 181 179

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 182 190 178 154 164
Max. fra modell: 15/02 12 188 194 179 160 151
Max. fra modell: 15/02 00 185 194 177 156 144
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm