Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 25 33 28 0
17/02 kl 01 27 36 29 0
17/02 kl 02 27 36 30 0
17/02 kl 03 27 37 31 0
17/02 kl 04 27 37 32 0
17/02 kl 05 29 39 33 0
17/02 kl 06 29 40 34 0
17/02 kl 07 28 41 34 0
17/02 kl 08 28 41 35 0
17/02 kl 09 29 43 35 0
17/02 kl 10 32 45 36 0
17/02 kl 11 32 46 36 0
17/02 kl 12 32 47 37 0
17/02 kl 13 32 49 38 0
17/02 kl 14 33 49 38 0
17/02 kl 15 33 48 38 0
17/02 kl 16 32 46 38 0
17/02 kl 17 31 43 39 0
17/02 kl 18 31 44 38 0
17/02 kl 19 30 45 36 0
17/02 kl 20 30 43 34 0
17/02 kl 21 28 39 32 0
17/02 kl 22 27 38 30 0
17/02 kl 23 24 34 28 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 31 39 27 3 13
Laveste værets virkning 12 28 5 -12 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm