Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 142 162 154 151
19/02 kl 01 141 161 153 151
19/02 kl 02 140 160 152 151
19/02 kl 03 141 158 150 151
19/02 kl 04 141 159 150 151
19/02 kl 05 139 157 148 151
19/02 kl 06 139 156 147 151
19/02 kl 07 139 156 147 151
19/02 kl 08 139 155 145 151
19/02 kl 09 139 155 145 151
19/02 kl 10 137 154 144 151
19/02 kl 11 137 154 143 151
19/02 kl 12 136 153 142 151
19/02 kl 13 137 153 141 151
19/02 kl 14 136 152 141 151
19/02 kl 15 135 151 140 151
19/02 kl 16 135 151 140 151
19/02 kl 17 134 151 139 151
19/02 kl 18 133 151 139 151
19/02 kl 19 134 151 139 151
19/02 kl 20 134 151 139 151
19/02 kl 21 133 152 139 151
19/02 kl 22 134 153 140 151
19/02 kl 23 134 153 140 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 188 200 184 162 182
Laveste vannstand 163 175 143 133 134
Avvik gult nivå -137 -125 -141 -163 -143
Avvik orange nivå -155 -143 -159 -181 -161
Avvik rødt nivå -171 -159 -175 -197 -177
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm