Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 151 154 160 156
19/02 kl 01 151 153 159 154
19/02 kl 02 151 152 158 153
19/02 kl 03 151 150 157 151
19/02 kl 04 151 150 156 150
19/02 kl 05 151 148 154 148
19/02 kl 06 151 147 153 146
19/02 kl 07 151 147 152 146
19/02 kl 08 151 145 150 144
19/02 kl 09 151 145 150 144
19/02 kl 10 151 144 149 143
19/02 kl 11 151 143 148 143
19/02 kl 12 151 142 147 142
19/02 kl 13 151 141 146 141
19/02 kl 14 151 141 145 142
19/02 kl 15 151 140 144 141
19/02 kl 16 151 140 143 141
19/02 kl 17 151 139 143 140
19/02 kl 18 151 139 142 140
19/02 kl 19 151 139 142 140
19/02 kl 20 151 139 142 141
19/02 kl 21 151 139 141 140
19/02 kl 22 151 140 141 142
19/02 kl 23 151 140 141 142

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 182 190 178 154 164
Max. fra modell: 15/02 12 188 194 179 160 151
Max. fra modell: 15/02 00 185 194 177 156 144
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm