Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 134 154 141 151
20/02 kl 01 135 155 142 151
20/02 kl 02 135 155 143 151
20/02 kl 03 135 157 144 151
20/02 kl 04 134 159 145 151
20/02 kl 05 135 161 145 151
20/02 kl 06 135 162 146 151
20/02 kl 07 136 162 147 151
20/02 kl 08 136 164 148 151
20/02 kl 09 136 164 149 151
20/02 kl 10 137 165 150 151
20/02 kl 11 138 166 151 151
20/02 kl 12 138 167 151 151
20/02 kl 13 138 168 153 151
20/02 kl 14 138 171 154 151
20/02 kl 15 139 172 155 151
20/02 kl 16 140 172 156 151
20/02 kl 17 141 173 158 151
20/02 kl 18 140 175 160 151
20/02 kl 19 140 177 161 151
20/02 kl 20 140 179 161 151
20/02 kl 21 142 180 162 151
20/02 kl 22 142 182 164 151
20/02 kl 23 143 182 163 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 188 200 184 162 182
Laveste vannstand 163 175 143 133 134
Avvik gult nivå -137 -125 -141 -163 -143
Avvik orange nivå -155 -143 -159 -181 -161
Avvik rødt nivå -171 -159 -175 -197 -177
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm