Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 151 141 141 143
20/02 kl 01 151 142 142 144
20/02 kl 02 151 143 142 -
20/02 kl 03 151 144 143 -
20/02 kl 04 151 145 144 -
20/02 kl 05 151 145 145 -
20/02 kl 06 151 146 145 -
20/02 kl 07 151 147 146 -
20/02 kl 08 151 148 147 -
20/02 kl 09 151 149 148 -
20/02 kl 10 151 150 149 -
20/02 kl 11 151 151 149 -
20/02 kl 12 151 151 151 -
20/02 kl 13 151 153 151 -
20/02 kl 14 151 154 - -
20/02 kl 15 151 155 - -
20/02 kl 16 151 156 - -
20/02 kl 17 151 158 - -
20/02 kl 18 151 160 - -
20/02 kl 19 151 161 - -
20/02 kl 20 151 161 - -
20/02 kl 21 151 162 - -
20/02 kl 22 151 164 - -
20/02 kl 23 151 163 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 182 190 178 154 164
Max. fra modell: 15/02 12 188 194 179 160 151
Max. fra modell: 15/02 00 185 194 177 156 144
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm