Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 87 61 148 144
17/02 kl 01 97 57 154 161
17/02 kl 02 120 63 183 188
17/02 kl 03 152 65 217 220
17/02 kl 04 183 61 244 252
17/02 kl 05 202 65 267 271
17/02 kl 06 205 65 270 279
17/02 kl 07 194 69 263 267
17/02 kl 08 173 65 238 244
17/02 kl 09 148 66 214 221
17/02 kl 10 124 70 194 196
17/02 kl 11 106 64 170 179
17/02 kl 12 96 68 164 168
17/02 kl 13 98 70 168 173
17/02 kl 14 112 71 183 189
17/02 kl 15 137 73 210 217
17/02 kl 16 168 69 237 247
17/02 kl 17 193 77 270 270
17/02 kl 18 205 72 277 275
17/02 kl 19 203 67 270 271
17/02 kl 20 189 71 260 260
17/02 kl 21 167 68 235 237
17/02 kl 22 143 66 209 209
17/02 kl 23 120 64 184 181

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 281 277 253 233 252
Laveste vannstand 142 148 138 94 104
Avvik gult nivå -31 -35 -59 -79 -60
Avvik orange nivå -46 -50 -74 -94 -75
Avvik rødt nivå -64 -68 -92 -112 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm