Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 127 38 165 162
19/02 kl 01 108 36 144 142
19/02 kl 02 97 35 132 130
19/02 kl 03 100 34 134 133
19/02 kl 04 115 33 148 148
19/02 kl 05 141 32 173 172
19/02 kl 06 170 31 201 198
19/02 kl 07 193 28 221 221
19/02 kl 08 206 27 233 232
19/02 kl 09 205 22 227 229
19/02 kl 10 191 21 212 212
19/02 kl 11 168 19 187 187
19/02 kl 12 140 16 156 155
19/02 kl 13 113 15 128 126
19/02 kl 14 93 11 104 104
19/02 kl 15 85 9 94 96
19/02 kl 16 92 9 101 104
19/02 kl 17 113 6 119 125
19/02 kl 18 143 7 150 155
19/02 kl 19 174 4 178 184
19/02 kl 20 197 3 200 210
19/02 kl 21 205 5 210 222
19/02 kl 22 200 5 205 220
19/02 kl 23 182 7 189 205

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 281 277 253 233 252
Laveste vannstand 142 148 138 94 104
Avvik gult nivå -31 -35 -59 -79 -60
Avvik orange nivå -46 -50 -74 -94 -75
Avvik rødt nivå -64 -68 -92 -112 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm