Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -94 3 -91 -96
16/02 kl 02 -90 3 -87 -91
16/02 kl 03 -63 5 -58 -64
16/02 kl 04 -22 3 -19 -20
16/02 kl 05 24 10 34 27
16/02 kl 06 59 8 67 63
16/02 kl 07 78 10 88 82
16/02 kl 08 79 12 91 85
16/02 kl 09 62 12 74 67
16/02 kl 10 32 15 47 35
16/02 kl 11 -7 11 4 -4
16/02 kl 12 -43 15 -28 -37
16/02 kl 13 -65 15 -50 -55
16/02 kl 14 -69 16 -53 -58
16/02 kl 15 -54 15 -39 -42
16/02 kl 16 -23 16 -7 -11
16/02 kl 17 16 16 32 26
16/02 kl 18 52 14 66 61
16/02 kl 19 74 18 92 87
16/02 kl 20 81 19 100 100
16/02 kl 21 71 26 97 97
16/02 kl 22 46 28 74 78
16/02 kl 23 10 32 42 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 114 98 87 90
Laveste vannstand -91 -39 -30 -59 -73
Avvik gult nivå -72 -58 -74 -85 -82
Avvik orange nivå -88 -74 -90 -101 -98
Avvik rødt nivå -101 -87 -103 -114 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm