Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 -91 -91 -91 -96
16/02 kl 02 -87 -86 -87 -91
16/02 kl 03 -60 -58 -58 -64
16/02 kl 04 -21 -18 -19 -20
16/02 kl 05 30 35 34 27
16/02 kl 06 66 70 67 63
16/02 kl 07 86 91 88 82
16/02 kl 08 87 91 91 85
16/02 kl 09 69 74 74 67
16/02 kl 10 43 48 47 35
16/02 kl 11 2 6 4 -4
16/02 kl 12 -30 -25 -28 -37
16/02 kl 13 -53 -47 -50 -55
16/02 kl 14 -55 -49 -53 -58
16/02 kl 15 -44 -38 -39 -42
16/02 kl 16 -9 -3 -7 -11
16/02 kl 17 28 34 32 26
16/02 kl 18 64 72 66 61
16/02 kl 19 88 95 92 87
16/02 kl 20 99 107 100 100
16/02 kl 21 91 100 97 97
16/02 kl 22 70 80 74 78
16/02 kl 23 34 44 42 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 126 110 91 103
Laveste vannstand -91 -43 -37 -62 -84
Avvik gult nivå -65 -46 -62 -81 -69
Avvik orange nivå -81 -62 -78 -97 -85
Avvik rødt nivå -94 -75 -91 -110 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm