Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 -77 - -72 -72
16/02 kl 01 -96 -91 -89 -89
16/02 kl 02 -91 -87 -85 -84
16/02 kl 03 -64 -58 -57 -55
16/02 kl 04 -20 -19 -17 -15
16/02 kl 05 27 34 36 36
16/02 kl 06 63 67 69 71
16/02 kl 07 82 88 90 92
16/02 kl 08 85 91 92 95
16/02 kl 09 67 74 76 78
16/02 kl 10 35 47 49 51
16/02 kl 11 -4 4 6 11
16/02 kl 12 -37 -28 -26 -22
16/02 kl 13 -55 -50 -48 -44
16/02 kl 14 -58 -53 -50 -48
16/02 kl 15 -42 -39 -37 -35
16/02 kl 16 -11 -7 -6 -4
16/02 kl 17 26 32 33 36
16/02 kl 18 61 66 67 72
16/02 kl 19 87 92 93 97
16/02 kl 20 100 100 101 106
16/02 kl 21 97 97 98 101
16/02 kl 22 78 74 75 78
16/02 kl 23 43 42 44 45

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 100 114 98 87 90
Max. fra modell: 15/02 12 101 120 105 89 91
Max. fra modell: 15/02 00 106 117 99 88 74
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm