Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -29 34 5 4
17/02 kl 01 -60 34 -26 -25
17/02 kl 02 -76 37 -39 -43
17/02 kl 03 -74 37 -37 -40
17/02 kl 04 -54 39 -15 -18
17/02 kl 05 -21 41 20 21
17/02 kl 06 16 42 58 60
17/02 kl 07 46 43 89 91
17/02 kl 08 65 42 107 112
17/02 kl 09 69 45 114 117
17/02 kl 10 58 45 103 107
17/02 kl 11 34 46 80 80
17/02 kl 12 2 44 46 48
17/02 kl 13 -29 45 16 20
17/02 kl 14 -52 47 -5 -3
17/02 kl 15 -59 46 -13 -12
17/02 kl 16 -51 47 -4 -5
17/02 kl 17 -28 46 18 20
17/02 kl 18 3 50 53 52
17/02 kl 19 34 49 83 83
17/02 kl 20 57 49 106 106
17/02 kl 21 67 46 113 115
17/02 kl 22 63 48 111 111
17/02 kl 23 46 44 90 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 114 98 87 90
Laveste vannstand -91 -39 -30 -59 -73
Avvik gult nivå -72 -58 -74 -85 -82
Avvik orange nivå -88 -74 -90 -101 -98
Avvik rødt nivå -101 -87 -103 -114 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm