Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -1 12 5 4
17/02 kl 01 -32 -19 -26 -25
17/02 kl 02 -43 -29 -39 -43
17/02 kl 03 -41 -25 -37 -40
17/02 kl 04 -20 -5 -15 -18
17/02 kl 05 14 31 20 21
17/02 kl 06 52 68 58 60
17/02 kl 07 84 105 89 91
17/02 kl 08 101 120 107 112
17/02 kl 09 107 126 114 117
17/02 kl 10 94 111 103 107
17/02 kl 11 75 91 80 80
17/02 kl 12 41 58 46 48
17/02 kl 13 13 32 16 20
17/02 kl 14 -11 8 -5 -3
17/02 kl 15 -15 5 -13 -12
17/02 kl 16 -8 12 -4 -5
17/02 kl 17 14 34 18 20
17/02 kl 18 46 65 53 52
17/02 kl 19 76 96 83 83
17/02 kl 20 100 118 106 106
17/02 kl 21 107 125 113 115
17/02 kl 22 106 124 111 111
17/02 kl 23 83 101 90 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 126 110 91 103
Laveste vannstand -91 -43 -37 -62 -84
Avvik gult nivå -65 -46 -62 -81 -69
Avvik orange nivå -81 -62 -78 -97 -85
Avvik rødt nivå -94 -75 -91 -110 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm