Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 28 41 34 33
17/02 kl 01 28 41 34 35
17/02 kl 02 33 47 37 33
17/02 kl 03 33 49 37 34
17/02 kl 04 34 49 39 36
17/02 kl 05 35 52 41 42
17/02 kl 06 36 52 42 44
17/02 kl 07 38 59 43 45
17/02 kl 08 36 55 42 47
17/02 kl 09 38 57 45 48
17/02 kl 10 36 53 45 49
17/02 kl 11 41 57 46 46
17/02 kl 12 39 56 44 46
17/02 kl 13 42 61 45 49
17/02 kl 14 41 60 47 49
17/02 kl 15 44 64 46 47
17/02 kl 16 43 63 47 46
17/02 kl 17 42 62 46 48
17/02 kl 18 43 62 50 49
17/02 kl 19 42 62 49 49
17/02 kl 20 43 61 49 49
17/02 kl 21 40 58 46 48
17/02 kl 22 43 61 48 48
17/02 kl 23 37 55 44 47

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 50 44 24 12
Laveste værets virkning 3 34 23 5 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm