Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 17 44 61 60
18/02 kl 01 -16 42 26 27
18/02 kl 02 -45 40 -5 -4
18/02 kl 03 -63 40 -23 -23
18/02 kl 04 -66 36 -30 -25
18/02 kl 05 -52 36 -16 -13
18/02 kl 06 -26 33 7 14
18/02 kl 07 7 33 40 46
18/02 kl 08 37 31 68 76
18/02 kl 09 58 31 89 96
18/02 kl 10 67 31 98 107
18/02 kl 11 61 30 91 98
18/02 kl 12 41 29 70 77
18/02 kl 13 12 29 41 46
18/02 kl 14 -19 30 11 17
18/02 kl 15 -45 29 -16 -9
18/02 kl 16 -58 28 -30 -23
18/02 kl 17 -55 29 -26 -22
18/02 kl 18 -39 27 -12 -6
18/02 kl 19 -11 27 16 23
18/02 kl 20 19 25 44 52
18/02 kl 21 45 24 69 78
18/02 kl 22 61 24 85 92
18/02 kl 23 63 23 86 92

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 114 98 87 90
Laveste vannstand -91 -39 -30 -59 -73
Avvik gult nivå -72 -58 -74 -85 -82
Avvik orange nivå -88 -74 -90 -101 -98
Avvik rødt nivå -101 -87 -103 -114 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm