Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 57 74 61 60
18/02 kl 01 18 37 26 27
18/02 kl 02 -11 7 -5 -4
18/02 kl 03 -31 -12 -23 -23
18/02 kl 04 -35 -16 -30 -25
18/02 kl 05 -24 -6 -16 -13
18/02 kl 06 1 19 7 14
18/02 kl 07 33 51 40 46
18/02 kl 08 62 81 68 76
18/02 kl 09 83 100 89 96
18/02 kl 10 91 110 98 107
18/02 kl 11 85 103 91 98
18/02 kl 12 64 82 70 77
18/02 kl 13 35 51 41 46
18/02 kl 14 4 20 11 17
18/02 kl 15 -24 -6 -16 -9
18/02 kl 16 -37 -22 -30 -23
18/02 kl 17 -33 -16 -26 -22
18/02 kl 18 -17 -4 -12 -6
18/02 kl 19 10 25 16 23
18/02 kl 20 37 51 44 52
18/02 kl 21 62 76 69 78
18/02 kl 22 77 90 85 92
18/02 kl 23 80 91 86 92

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 126 110 91 103
Laveste vannstand -91 -43 -37 -62 -84
Avvik gult nivå -65 -46 -62 -81 -69
Avvik orange nivå -81 -62 -78 -97 -85
Avvik rødt nivå -94 -75 -91 -110 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm