Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 60 61 68 63
18/02 kl 01 27 26 35 27
18/02 kl 02 -4 -5 2 -5
18/02 kl 03 -23 -23 -16 -23
18/02 kl 04 -25 -30 -22 -30
18/02 kl 05 -13 -16 -9 -16
18/02 kl 06 14 7 15 7
18/02 kl 07 46 40 44 41
18/02 kl 08 76 68 75 70
18/02 kl 09 96 89 93 90
18/02 kl 10 107 98 105 99
18/02 kl 11 98 91 97 94
18/02 kl 12 77 70 76 74
18/02 kl 13 46 41 46 44
18/02 kl 14 17 11 15 15
18/02 kl 15 -9 -16 -10 -13
18/02 kl 16 -23 -30 -26 -27
18/02 kl 17 -22 -26 -20 -24
18/02 kl 18 -6 -12 -8 -9
18/02 kl 19 23 16 22 19
18/02 kl 20 52 44 48 48
18/02 kl 21 78 69 74 74
18/02 kl 22 92 85 89 90
18/02 kl 23 92 86 90 90

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 100 114 98 87 90
Max. fra modell: 15/02 12 101 120 105 89 91
Max. fra modell: 15/02 00 106 117 99 88 74
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm