Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 50 24 74 78
19/02 kl 01 26 22 48 51
19/02 kl 02 -6 22 16 20
19/02 kl 03 -37 22 -15 -12
19/02 kl 04 -58 21 -37 -35
19/02 kl 05 -65 18 -47 -41
19/02 kl 06 -55 20 -35 -30
19/02 kl 07 -31 19 -12 -9
19/02 kl 08 2 19 21 26
19/02 kl 09 35 16 51 62
19/02 kl 10 60 16 76 86
19/02 kl 11 72 15 87 99
19/02 kl 12 69 14 83 91
19/02 kl 13 50 13 63 75
19/02 kl 14 19 11 30 41
19/02 kl 15 -16 12 -4 2
19/02 kl 16 -46 9 -37 -28
19/02 kl 17 -64 9 -55 -47
19/02 kl 18 -66 7 -59 -49
19/02 kl 19 -51 7 -44 -33
19/02 kl 20 -22 5 -17 -5
19/02 kl 21 12 6 18 33
19/02 kl 22 43 5 48 65
19/02 kl 23 63 7 70 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 114 98 87 90
Laveste vannstand -91 -39 -30 -59 -73
Avvik gult nivå -72 -58 -74 -85 -82
Avvik orange nivå -88 -74 -90 -101 -98
Avvik rødt nivå -101 -87 -103 -114 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm