Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 67 79 74 78
19/02 kl 01 44 54 48 51
19/02 kl 02 10 22 16 20
19/02 kl 03 -22 -11 -15 -12
19/02 kl 04 -44 -33 -37 -35
19/02 kl 05 -52 -43 -47 -41
19/02 kl 06 -40 -30 -35 -30
19/02 kl 07 -16 -8 -12 -9
19/02 kl 08 16 26 21 26
19/02 kl 09 47 55 51 62
19/02 kl 10 71 79 76 86
19/02 kl 11 83 91 87 99
19/02 kl 12 80 89 83 91
19/02 kl 13 59 69 63 75
19/02 kl 14 28 38 30 41
19/02 kl 15 -8 3 -4 2
19/02 kl 16 -39 -30 -37 -28
19/02 kl 17 -59 -49 -55 -47
19/02 kl 18 -62 -51 -59 -49
19/02 kl 19 -48 -35 -44 -33
19/02 kl 20 -19 -6 -17 -5
19/02 kl 21 15 28 18 33
19/02 kl 22 46 59 48 65
19/02 kl 23 66 80 70 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 126 110 91 103
Laveste vannstand -91 -43 -37 -62 -84
Avvik gult nivå -65 -46 -62 -81 -69
Avvik orange nivå -81 -62 -78 -97 -85
Avvik rødt nivå -94 -75 -91 -110 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm