Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 78 74 76 77
19/02 kl 01 51 48 51 52
19/02 kl 02 20 16 18 19
19/02 kl 03 -12 -15 -14 -14
19/02 kl 04 -35 -37 -36 -35
19/02 kl 05 -41 -47 -46 -44
19/02 kl 06 -30 -35 -33 -34
19/02 kl 07 -9 -12 -12 -12
19/02 kl 08 26 21 23 21
19/02 kl 09 62 51 53 52
19/02 kl 10 86 76 78 76
19/02 kl 11 99 87 89 88
19/02 kl 12 91 83 86 85
19/02 kl 13 75 63 66 64
19/02 kl 14 41 30 33 32
19/02 kl 15 2 -4 -1 -3
19/02 kl 16 -28 -37 -33 -35
19/02 kl 17 -47 -55 -52 -54
19/02 kl 18 -49 -59 -56 -57
19/02 kl 19 -33 -44 -41 -42
19/02 kl 20 -5 -17 -15 -14
19/02 kl 21 33 18 20 19
19/02 kl 22 65 48 50 50
19/02 kl 23 84 70 71 72

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 100 114 98 87 90
Max. fra modell: 15/02 12 101 120 105 89 91
Max. fra modell: 15/02 00 106 117 99 88 74
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm