Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 68 6 74 88
20/02 kl 01 57 7 64 79
20/02 kl 02 32 8 40 52
20/02 kl 03 -3 8 5 17
20/02 kl 04 -38 10 -28 -19
20/02 kl 05 -62 10 -52 -44
20/02 kl 06 -71 10 -61 -52
20/02 kl 07 -61 11 -50 -43
20/02 kl 08 -34 9 -25 -20
20/02 kl 09 3 11 14 18
20/02 kl 10 42 7 49 57
20/02 kl 11 70 9 79 85
20/02 kl 12 83 7 90 99
20/02 kl 13 78 5 83 95
20/02 kl 14 55 6 61 76
20/02 kl 15 19 4 23 40
20/02 kl 16 -22 5 -17 -1
20/02 kl 17 -56 2 -54 -36
20/02 kl 18 -76 5 -71 -58
20/02 kl 19 -78 5 -73 -56
20/02 kl 20 -59 8 -51 -40
20/02 kl 21 -26 9 -17 -1
20/02 kl 22 15 12 27 42
20/02 kl 23 50 12 62 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 114 98 87 90
Laveste vannstand -91 -39 -30 -59 -73
Avvik gult nivå -72 -58 -74 -85 -82
Avvik orange nivå -88 -74 -90 -101 -98
Avvik rødt nivå -101 -87 -103 -114 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm