Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 69 85 74 88
20/02 kl 01 59 75 64 79
20/02 kl 02 34 52 40 52
20/02 kl 03 0 19 5 17
20/02 kl 04 -36 -15 -28 -19
20/02 kl 05 -59 -40 -52 -44
20/02 kl 06 -70 -51 -61 -52
20/02 kl 07 -62 -41 -50 -43
20/02 kl 08 -35 -13 -25 -20
20/02 kl 09 1 25 14 18
20/02 kl 10 39 62 49 57
20/02 kl 11 68 89 79 85
20/02 kl 12 80 103 90 99
20/02 kl 13 76 97 83 95
20/02 kl 14 51 74 61 76
20/02 kl 15 16 37 23 40
20/02 kl 16 -27 -4 -17 -1
20/02 kl 17 -61 -35 -54 -36
20/02 kl 18 -81 -58 -71 -58
20/02 kl 19 -84 -58 -73 -56
20/02 kl 20 -66 -40 -51 -40
20/02 kl 21 -34 -6 -17 -1
20/02 kl 22 5 37 27 42
20/02 kl 23 42 75 62 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 126 110 91 103
Laveste vannstand -91 -43 -37 -62 -84
Avvik gult nivå -65 -46 -62 -81 -69
Avvik orange nivå -81 -62 -78 -97 -85
Avvik rødt nivå -94 -75 -91 -110 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm