Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 74 3 77 72
16/02 kl 02 78 3 81 77
16/02 kl 03 105 5 110 104
16/02 kl 04 146 3 149 148
16/02 kl 05 192 10 202 195
16/02 kl 06 227 8 235 231
16/02 kl 07 246 10 256 250
16/02 kl 08 247 12 259 253
16/02 kl 09 230 12 242 235
16/02 kl 10 200 15 215 203
16/02 kl 11 161 11 172 164
16/02 kl 12 125 15 140 131
16/02 kl 13 103 15 118 113
16/02 kl 14 99 16 115 110
16/02 kl 15 114 15 129 126
16/02 kl 16 145 16 161 157
16/02 kl 17 184 16 200 194
16/02 kl 18 220 14 234 229
16/02 kl 19 242 18 260 255
16/02 kl 20 249 19 268 268
16/02 kl 21 239 26 265 265
16/02 kl 22 214 28 242 246
16/02 kl 23 178 32 210 211

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 282 266 255 258
Laveste vannstand 77 129 138 109 95
Avvik gult nivå -72 -58 -74 -85 -82
Avvik orange nivå -88 -74 -90 -101 -98
Avvik rødt nivå -101 -87 -103 -114 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm