Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 77 77 77 72
16/02 kl 02 81 82 81 77
16/02 kl 03 108 110 110 104
16/02 kl 04 147 150 149 148
16/02 kl 05 198 203 202 195
16/02 kl 06 234 238 235 231
16/02 kl 07 254 259 256 250
16/02 kl 08 255 259 259 253
16/02 kl 09 237 242 242 235
16/02 kl 10 211 216 215 203
16/02 kl 11 170 174 172 164
16/02 kl 12 138 143 140 131
16/02 kl 13 115 121 118 113
16/02 kl 14 113 119 115 110
16/02 kl 15 124 130 129 126
16/02 kl 16 159 165 161 157
16/02 kl 17 196 202 200 194
16/02 kl 18 232 240 234 229
16/02 kl 19 256 263 260 255
16/02 kl 20 267 275 268 268
16/02 kl 21 259 268 265 265
16/02 kl 22 238 248 242 246
16/02 kl 23 202 212 210 211

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 294 278 259 271
Laveste vannstand 77 125 131 106 84
Avvik gult nivå -65 -46 -62 -81 -69
Avvik orange nivå -81 -62 -78 -97 -85
Avvik rødt nivå -94 -75 -91 -110 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm