Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 91 - 96 96
16/02 kl 01 72 77 79 79
16/02 kl 02 77 81 83 84
16/02 kl 03 104 110 111 113
16/02 kl 04 148 149 151 153
16/02 kl 05 195 202 204 204
16/02 kl 06 231 235 237 239
16/02 kl 07 250 256 258 260
16/02 kl 08 253 259 260 263
16/02 kl 09 235 242 244 246
16/02 kl 10 203 215 217 219
16/02 kl 11 164 172 174 179
16/02 kl 12 131 140 142 146
16/02 kl 13 113 118 120 124
16/02 kl 14 110 115 118 120
16/02 kl 15 126 129 131 133
16/02 kl 16 157 161 162 164
16/02 kl 17 194 200 201 204
16/02 kl 18 229 234 235 240
16/02 kl 19 255 260 261 265
16/02 kl 20 268 268 269 274
16/02 kl 21 265 265 266 269
16/02 kl 22 246 242 243 246
16/02 kl 23 211 210 212 213

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 268 282 266 255 258
Max. fra modell: 15/02 12 269 288 273 257 259
Max. fra modell: 15/02 00 274 285 267 256 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm