Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 3 3 3 -2
16/02 kl 02 3 4 3 -1
16/02 kl 03 3 5 5 -1
16/02 kl 04 1 4 3 2
16/02 kl 05 6 11 10 3
16/02 kl 06 7 11 8 4
16/02 kl 07 8 13 10 4
16/02 kl 08 8 12 12 6
16/02 kl 09 7 12 12 5
16/02 kl 10 11 16 15 3
16/02 kl 11 9 13 11 3
16/02 kl 12 13 18 15 6
16/02 kl 13 12 18 15 10
16/02 kl 14 14 20 16 11
16/02 kl 15 10 16 15 12
16/02 kl 16 14 20 16 12
16/02 kl 17 12 18 16 10
16/02 kl 18 12 20 14 9
16/02 kl 19 14 21 18 13
16/02 kl 20 18 26 19 19
16/02 kl 21 20 29 26 26
16/02 kl 22 24 34 28 32
16/02 kl 23 24 34 32 33

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 50 44 24 12
Laveste værets virkning 3 34 23 5 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm