Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 139 34 173 172
17/02 kl 01 108 34 142 143
17/02 kl 02 92 37 129 125
17/02 kl 03 94 37 131 128
17/02 kl 04 114 39 153 150
17/02 kl 05 147 41 188 189
17/02 kl 06 184 42 226 228
17/02 kl 07 214 43 257 259
17/02 kl 08 233 42 275 280
17/02 kl 09 237 45 282 285
17/02 kl 10 226 45 271 275
17/02 kl 11 202 46 248 248
17/02 kl 12 170 44 214 216
17/02 kl 13 139 45 184 188
17/02 kl 14 116 47 163 165
17/02 kl 15 109 46 155 156
17/02 kl 16 117 47 164 163
17/02 kl 17 140 46 186 188
17/02 kl 18 171 50 221 220
17/02 kl 19 202 49 251 251
17/02 kl 20 225 49 274 274
17/02 kl 21 235 46 281 283
17/02 kl 22 231 48 279 279
17/02 kl 23 214 44 258 261

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 282 266 255 258
Laveste vannstand 77 129 138 109 95
Avvik gult nivå -72 -58 -74 -85 -82
Avvik orange nivå -88 -74 -90 -101 -98
Avvik rødt nivå -101 -87 -103 -114 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm