Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 167 180 173 172
17/02 kl 01 136 149 142 143
17/02 kl 02 125 139 129 125
17/02 kl 03 127 143 131 128
17/02 kl 04 148 163 153 150
17/02 kl 05 182 199 188 189
17/02 kl 06 220 236 226 228
17/02 kl 07 252 273 257 259
17/02 kl 08 269 288 275 280
17/02 kl 09 275 294 282 285
17/02 kl 10 262 279 271 275
17/02 kl 11 243 259 248 248
17/02 kl 12 209 226 214 216
17/02 kl 13 181 200 184 188
17/02 kl 14 157 176 163 165
17/02 kl 15 153 173 155 156
17/02 kl 16 160 180 164 163
17/02 kl 17 182 202 186 188
17/02 kl 18 214 233 221 220
17/02 kl 19 244 264 251 251
17/02 kl 20 268 286 274 274
17/02 kl 21 275 293 281 283
17/02 kl 22 274 292 279 279
17/02 kl 23 251 269 258 261

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 294 278 259 271
Laveste vannstand 77 125 131 106 84
Avvik gult nivå -65 -46 -62 -81 -69
Avvik orange nivå -81 -62 -78 -97 -85
Avvik rødt nivå -94 -75 -91 -110 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm