Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 172 173 174 177
17/02 kl 01 143 142 143 146
17/02 kl 02 125 129 129 132
17/02 kl 03 128 131 132 134
17/02 kl 04 150 153 154 156
17/02 kl 05 189 188 189 190
17/02 kl 06 228 226 227 229
17/02 kl 07 259 257 259 261
17/02 kl 08 280 275 278 278
17/02 kl 09 285 282 284 285
17/02 kl 10 275 271 274 272
17/02 kl 11 248 248 250 251
17/02 kl 12 216 214 219 216
17/02 kl 13 188 184 188 187
17/02 kl 14 165 163 167 166
17/02 kl 15 156 155 160 159
17/02 kl 16 163 164 169 169
17/02 kl 17 188 186 193 190
17/02 kl 18 220 221 226 224
17/02 kl 19 251 251 256 255
17/02 kl 20 274 274 278 279
17/02 kl 21 283 281 288 285
17/02 kl 22 279 279 285 282
17/02 kl 23 261 258 265 260

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 268 282 266 255 258
Max. fra modell: 15/02 12 269 288 273 257 259
Max. fra modell: 15/02 00 274 285 267 256 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm