Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 185 44 229 228
18/02 kl 01 152 42 194 195
18/02 kl 02 123 40 163 164
18/02 kl 03 105 40 145 145
18/02 kl 04 102 36 138 143
18/02 kl 05 116 36 152 155
18/02 kl 06 142 33 175 182
18/02 kl 07 175 33 208 214
18/02 kl 08 205 31 236 244
18/02 kl 09 226 31 257 264
18/02 kl 10 235 31 266 275
18/02 kl 11 229 30 259 266
18/02 kl 12 209 29 238 245
18/02 kl 13 180 29 209 214
18/02 kl 14 149 30 179 185
18/02 kl 15 123 29 152 159
18/02 kl 16 110 28 138 145
18/02 kl 17 113 29 142 146
18/02 kl 18 129 27 156 162
18/02 kl 19 157 27 184 191
18/02 kl 20 187 25 212 220
18/02 kl 21 213 24 237 246
18/02 kl 22 229 24 253 260
18/02 kl 23 231 23 254 260

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 282 266 255 258
Laveste vannstand 77 129 138 109 95
Avvik gult nivå -72 -58 -74 -85 -82
Avvik orange nivå -88 -74 -90 -101 -98
Avvik rødt nivå -101 -87 -103 -114 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm