Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 225 242 229 228
18/02 kl 01 186 205 194 195
18/02 kl 02 157 175 163 164
18/02 kl 03 137 156 145 145
18/02 kl 04 133 152 138 143
18/02 kl 05 144 162 152 155
18/02 kl 06 169 187 175 182
18/02 kl 07 201 219 208 214
18/02 kl 08 230 249 236 244
18/02 kl 09 251 268 257 264
18/02 kl 10 259 278 266 275
18/02 kl 11 253 271 259 266
18/02 kl 12 232 250 238 245
18/02 kl 13 203 219 209 214
18/02 kl 14 172 188 179 185
18/02 kl 15 144 162 152 159
18/02 kl 16 131 146 138 145
18/02 kl 17 135 152 142 146
18/02 kl 18 151 164 156 162
18/02 kl 19 178 193 184 191
18/02 kl 20 205 219 212 220
18/02 kl 21 230 244 237 246
18/02 kl 22 245 258 253 260
18/02 kl 23 248 259 254 260

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 294 278 259 271
Laveste vannstand 77 125 131 106 84
Avvik gult nivå -65 -46 -62 -81 -69
Avvik orange nivå -81 -62 -78 -97 -85
Avvik rødt nivå -94 -75 -91 -110 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm