Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 228 229 236 231
18/02 kl 01 195 194 203 195
18/02 kl 02 164 163 170 163
18/02 kl 03 145 145 152 145
18/02 kl 04 143 138 146 138
18/02 kl 05 155 152 159 152
18/02 kl 06 182 175 183 175
18/02 kl 07 214 208 212 209
18/02 kl 08 244 236 243 238
18/02 kl 09 264 257 261 258
18/02 kl 10 275 266 273 267
18/02 kl 11 266 259 265 262
18/02 kl 12 245 238 244 242
18/02 kl 13 214 209 214 212
18/02 kl 14 185 179 183 183
18/02 kl 15 159 152 158 155
18/02 kl 16 145 138 142 141
18/02 kl 17 146 142 148 144
18/02 kl 18 162 156 160 159
18/02 kl 19 191 184 190 187
18/02 kl 20 220 212 216 216
18/02 kl 21 246 237 242 242
18/02 kl 22 260 253 257 258
18/02 kl 23 260 254 258 258

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 268 282 266 255 258
Max. fra modell: 15/02 12 269 288 273 257 259
Max. fra modell: 15/02 00 274 285 267 256 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm