Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 40 57 44 43
18/02 kl 01 34 53 42 43
18/02 kl 02 34 52 40 41
18/02 kl 03 32 51 40 40
18/02 kl 04 31 50 36 41
18/02 kl 05 28 46 36 39
18/02 kl 06 27 45 33 40
18/02 kl 07 26 44 33 39
18/02 kl 08 25 44 31 39
18/02 kl 09 25 42 31 38
18/02 kl 10 24 43 31 40
18/02 kl 11 24 42 30 37
18/02 kl 12 23 41 29 36
18/02 kl 13 23 39 29 34
18/02 kl 14 23 39 30 36
18/02 kl 15 21 39 29 36
18/02 kl 16 21 36 28 35
18/02 kl 17 22 39 29 33
18/02 kl 18 22 35 27 33
18/02 kl 19 21 36 27 34
18/02 kl 20 18 32 25 33
18/02 kl 21 17 31 24 33
18/02 kl 22 16 29 24 31
18/02 kl 23 17 28 23 29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 50 44 24 12
Laveste værets virkning 3 34 23 5 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm