Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 218 24 242 246
19/02 kl 01 194 22 216 219
19/02 kl 02 162 22 184 188
19/02 kl 03 131 22 153 156
19/02 kl 04 110 21 131 133
19/02 kl 05 103 18 121 127
19/02 kl 06 113 20 133 138
19/02 kl 07 137 19 156 159
19/02 kl 08 170 19 189 194
19/02 kl 09 203 16 219 230
19/02 kl 10 228 16 244 254
19/02 kl 11 240 15 255 267
19/02 kl 12 237 14 251 259
19/02 kl 13 218 13 231 243
19/02 kl 14 187 11 198 209
19/02 kl 15 152 12 164 170
19/02 kl 16 122 9 131 140
19/02 kl 17 104 9 113 121
19/02 kl 18 102 7 109 119
19/02 kl 19 117 7 124 135
19/02 kl 20 146 5 151 163
19/02 kl 21 180 6 186 201
19/02 kl 22 211 5 216 233
19/02 kl 23 231 7 238 252

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 268 282 266 255 258
Laveste vannstand 77 129 138 109 95
Avvik gult nivå -72 -58 -74 -85 -82
Avvik orange nivå -88 -74 -90 -101 -98
Avvik rødt nivå -101 -87 -103 -114 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm