Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 235 247 242 246
19/02 kl 01 212 222 216 219
19/02 kl 02 178 190 184 188
19/02 kl 03 146 157 153 156
19/02 kl 04 124 135 131 133
19/02 kl 05 116 125 121 127
19/02 kl 06 128 138 133 138
19/02 kl 07 152 160 156 159
19/02 kl 08 184 194 189 194
19/02 kl 09 215 223 219 230
19/02 kl 10 239 247 244 254
19/02 kl 11 251 259 255 267
19/02 kl 12 248 257 251 259
19/02 kl 13 227 237 231 243
19/02 kl 14 196 206 198 209
19/02 kl 15 160 171 164 170
19/02 kl 16 129 138 131 140
19/02 kl 17 109 119 113 121
19/02 kl 18 106 117 109 119
19/02 kl 19 120 133 124 135
19/02 kl 20 149 162 151 163
19/02 kl 21 183 196 186 201
19/02 kl 22 214 227 216 233
19/02 kl 23 234 248 238 252

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 294 278 259 271
Laveste vannstand 77 125 131 106 84
Avvik gult nivå -65 -46 -62 -81 -69
Avvik orange nivå -81 -62 -78 -97 -85
Avvik rødt nivå -94 -75 -91 -110 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm