Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
19/02 kl 00 0% 0% 0% 247
19/02 kl 01 0% 0% 0% 222
19/02 kl 02 0% 0% 0% 190
19/02 kl 03 0% 0% 0% 157
19/02 kl 04 0% 0% 0% 135
19/02 kl 05 0% 0% 0% 125
19/02 kl 06 0% 0% 0% 138
19/02 kl 07 0% 0% 0% 160
19/02 kl 08 0% 0% 0% 194
19/02 kl 09 0% 0% 0% 223
19/02 kl 10 0% 0% 0% 247
19/02 kl 11 0% 0% 0% 259
19/02 kl 12 0% 0% 0% 257
19/02 kl 13 0% 0% 0% 237
19/02 kl 14 0% 0% 0% 206
19/02 kl 15 0% 0% 0% 171
19/02 kl 16 0% 0% 0% 138
19/02 kl 17 0% 0% 0% 119
19/02 kl 18 0% 0% 0% 117
19/02 kl 19 0% 0% 0% 133
19/02 kl 20 0% 0% 0% 162
19/02 kl 21 0% 0% 0% 196
19/02 kl 22 0% 0% 0% 227
19/02 kl 23 0% 0% 0% 248

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm