Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 246 242 244 245
19/02 kl 01 219 216 219 220
19/02 kl 02 188 184 186 187
19/02 kl 03 156 153 154 154
19/02 kl 04 133 131 132 133
19/02 kl 05 127 121 122 124
19/02 kl 06 138 133 135 134
19/02 kl 07 159 156 156 156
19/02 kl 08 194 189 191 189
19/02 kl 09 230 219 221 220
19/02 kl 10 254 244 246 244
19/02 kl 11 267 255 257 256
19/02 kl 12 259 251 254 253
19/02 kl 13 243 231 234 232
19/02 kl 14 209 198 201 200
19/02 kl 15 170 164 167 165
19/02 kl 16 140 131 135 133
19/02 kl 17 121 113 116 114
19/02 kl 18 119 109 112 111
19/02 kl 19 135 124 127 126
19/02 kl 20 163 151 153 154
19/02 kl 21 201 186 188 187
19/02 kl 22 233 216 218 218
19/02 kl 23 252 238 239 240

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 268 282 266 255 258
Max. fra modell: 15/02 12 269 288 273 257 259
Max. fra modell: 15/02 00 274 285 267 256 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm