Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 17 29 24 28
19/02 kl 01 18 28 22 25
19/02 kl 02 16 28 22 26
19/02 kl 03 15 26 22 25
19/02 kl 04 14 25 21 23
19/02 kl 05 13 22 18 24
19/02 kl 06 15 25 20 25
19/02 kl 07 15 23 19 22
19/02 kl 08 14 24 19 24
19/02 kl 09 12 20 16 27
19/02 kl 10 11 19 16 26
19/02 kl 11 11 19 15 27
19/02 kl 12 11 20 14 22
19/02 kl 13 9 19 13 25
19/02 kl 14 9 19 11 22
19/02 kl 15 8 19 12 18
19/02 kl 16 7 16 9 18
19/02 kl 17 5 15 9 17
19/02 kl 18 4 15 7 17
19/02 kl 19 3 16 7 18
19/02 kl 20 3 16 5 17
19/02 kl 21 3 16 6 21
19/02 kl 22 3 16 5 22
19/02 kl 23 3 17 7 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 50 44 24 12
Laveste værets virkning 3 34 23 5 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm