Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 237 253 242 256
20/02 kl 01 227 243 232 247
20/02 kl 02 202 220 208 220
20/02 kl 03 168 187 173 185
20/02 kl 04 132 153 140 149
20/02 kl 05 109 128 116 124
20/02 kl 06 98 117 107 116
20/02 kl 07 106 127 118 125
20/02 kl 08 133 155 143 148
20/02 kl 09 169 193 182 186
20/02 kl 10 207 230 217 225
20/02 kl 11 236 257 247 253
20/02 kl 12 248 271 258 267
20/02 kl 13 244 265 251 263
20/02 kl 14 219 242 229 244
20/02 kl 15 184 205 191 208
20/02 kl 16 141 164 151 167
20/02 kl 17 107 133 114 132
20/02 kl 18 87 110 97 110
20/02 kl 19 84 110 95 112
20/02 kl 20 102 128 117 128
20/02 kl 21 134 162 151 167
20/02 kl 22 173 205 195 210
20/02 kl 23 210 243 230 248

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 275 294 278 259 271
Laveste vannstand 77 125 131 106 84
Avvik gult nivå -65 -46 -62 -81 -69
Avvik orange nivå -81 -62 -78 -97 -85
Avvik rødt nivå -94 -75 -91 -110 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm