Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 256 242 243 242
20/02 kl 01 247 232 232 235
20/02 kl 02 220 208 208 -
20/02 kl 03 185 173 173 -
20/02 kl 04 149 140 139 -
20/02 kl 05 124 116 115 -
20/02 kl 06 116 107 106 -
20/02 kl 07 125 118 117 -
20/02 kl 08 148 143 143 -
20/02 kl 09 186 182 181 -
20/02 kl 10 225 217 218 -
20/02 kl 11 253 247 246 -
20/02 kl 12 267 258 259 -
20/02 kl 13 263 251 252 -
20/02 kl 14 244 229 - -
20/02 kl 15 208 191 - -
20/02 kl 16 167 151 - -
20/02 kl 17 132 114 - -
20/02 kl 18 110 97 - -
20/02 kl 19 112 95 - -
20/02 kl 20 128 117 - -
20/02 kl 21 167 151 - -
20/02 kl 22 210 195 - -
20/02 kl 23 248 230 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 268 282 266 255 258
Max. fra modell: 15/02 12 269 288 273 257 259
Max. fra modell: 15/02 00 274 285 267 256 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm