Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 1 17 6 20
20/02 kl 01 2 18 7 22
20/02 kl 02 2 20 8 20
20/02 kl 03 3 22 8 20
20/02 kl 04 2 23 10 19
20/02 kl 05 3 22 10 18
20/02 kl 06 1 20 10 19
20/02 kl 07 -1 20 11 18
20/02 kl 08 -1 21 9 14
20/02 kl 09 -2 22 11 15
20/02 kl 10 -3 20 7 15
20/02 kl 11 -2 19 9 15
20/02 kl 12 -3 20 7 16
20/02 kl 13 -2 19 5 17
20/02 kl 14 -4 19 6 21
20/02 kl 15 -3 18 4 21
20/02 kl 16 -5 18 5 21
20/02 kl 17 -5 21 2 20
20/02 kl 18 -5 18 5 18
20/02 kl 19 -6 20 5 22
20/02 kl 20 -7 19 8 19
20/02 kl 21 -8 20 9 25
20/02 kl 22 -10 22 12 27
20/02 kl 23 -8 25 12 30

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 50 44 24 12
Laveste værets virkning 3 34 23 5 2
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm