Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -2 57 55 53
16/02 kl 02 -10 60 50 59
16/02 kl 03 -16 60 44 57
16/02 kl 04 -18 54 36 46
16/02 kl 05 -15 44 29 24
16/02 kl 06 -12 29 17 2
16/02 kl 07 -7 16 9 -12
16/02 kl 08 -2 8 6 -14
16/02 kl 09 6 9 15 7
16/02 kl 10 12 21 33 42
16/02 kl 11 14 40 54 64
16/02 kl 12 13 57 70 77
16/02 kl 13 8 67 75 72
16/02 kl 14 1 66 67 54
16/02 kl 15 -7 56 49 36
16/02 kl 16 -12 45 33 19
16/02 kl 17 -14 35 21 11
16/02 kl 18 -14 30 16 12
16/02 kl 19 -13 32 19 22
16/02 kl 20 -10 40 30 39
16/02 kl 21 -4 51 47 59
16/02 kl 22 3 62 65 72
16/02 kl 23 8 70 78 79

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 107 64 38 38
Laveste vannstand 6 41 10 -10 -18
Avvik gult nivå -12 17 -26 -52 -52
Avvik orange nivå -31 -2 -45 -71 -71
Avvik rødt nivå -48 -19 -62 -88 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm