Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 55 55 55 53
16/02 kl 02 49 53 50 59
16/02 kl 03 41 49 44 57
16/02 kl 04 30 40 36 46
16/02 kl 05 22 36 29 24
16/02 kl 06 12 25 17 2
16/02 kl 07 10 19 9 -12
16/02 kl 08 10 23 6 -14
16/02 kl 09 19 34 15 7
16/02 kl 10 31 47 33 42
16/02 kl 11 41 56 54 64
16/02 kl 12 49 62 70 77
16/02 kl 13 47 63 75 72
16/02 kl 14 41 59 67 54
16/02 kl 15 33 50 49 36
16/02 kl 16 26 41 33 19
16/02 kl 17 21 35 21 11
16/02 kl 18 21 36 16 12
16/02 kl 19 24 42 19 22
16/02 kl 20 30 51 30 39
16/02 kl 21 41 63 47 59
16/02 kl 22 55 76 65 72
16/02 kl 23 66 87 78 79

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 116 76 56 59
Laveste vannstand 10 34 0 -19 -24
Avvik gult nivå -3 26 -14 -34 -31
Avvik orange nivå -22 7 -33 -53 -50
Avvik rødt nivå -39 -10 -50 -70 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm