Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 52 - 56 58
16/02 kl 01 53 55 53 56
16/02 kl 02 59 50 48 50
16/02 kl 03 57 44 42 42
16/02 kl 04 46 36 34 33
16/02 kl 05 24 29 27 25
16/02 kl 06 2 17 15 16
16/02 kl 07 -12 9 7 10
16/02 kl 08 -14 6 4 10
16/02 kl 09 7 15 13 19
16/02 kl 10 42 33 31 34
16/02 kl 11 64 54 52 49
16/02 kl 12 77 70 68 61
16/02 kl 13 72 75 71 64
16/02 kl 14 54 67 63 58
16/02 kl 15 36 49 45 46
16/02 kl 16 19 33 28 35
16/02 kl 17 11 21 16 30
16/02 kl 18 12 16 13 30
16/02 kl 19 22 19 17 34
16/02 kl 20 39 30 28 41
16/02 kl 21 59 47 46 53
16/02 kl 22 72 65 63 65
16/02 kl 23 79 78 75 75

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 78 107 64 38 38
Max. fra modell: 15/02 12 75 104 62 38 31
Max. fra modell: 15/02 00 75 108 65 35 18
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm