Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 9 74 83 79
17/02 kl 01 6 75 81 76
17/02 kl 02 0 73 73 72
17/02 kl 03 -8 71 63 64
17/02 kl 04 -15 69 54 60
17/02 kl 05 -18 71 53 63
17/02 kl 06 -18 76 58 74
17/02 kl 07 -15 83 68 88
17/02 kl 08 -11 89 78 102
17/02 kl 09 -4 93 89 113
17/02 kl 10 4 95 99 116
17/02 kl 11 12 94 106 112
17/02 kl 12 15 92 107 107
17/02 kl 13 15 88 103 99
17/02 kl 14 11 83 94 88
17/02 kl 15 3 78 81 76
17/02 kl 16 -5 73 68 66
17/02 kl 17 -12 69 57 57
17/02 kl 18 -16 64 48 48
17/02 kl 19 -17 60 43 42
17/02 kl 20 -15 56 41 42
17/02 kl 21 -11 53 42 46
17/02 kl 22 -4 50 46 48
17/02 kl 23 3 49 52 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 107 64 38 38
Laveste vannstand 6 41 10 -10 -18
Avvik gult nivå -12 17 -26 -52 -52
Avvik orange nivå -31 -2 -45 -71 -71
Avvik rødt nivå -48 -19 -62 -88 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm