Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 70 93 83 79
17/02 kl 01 68 94 81 76
17/02 kl 02 63 93 73 72
17/02 kl 03 58 90 63 64
17/02 kl 04 55 87 54 60
17/02 kl 05 55 87 53 63
17/02 kl 06 55 89 58 74
17/02 kl 07 60 93 68 88
17/02 kl 08 67 98 78 102
17/02 kl 09 76 104 89 113
17/02 kl 10 84 108 99 116
17/02 kl 11 91 113 106 112
17/02 kl 12 92 115 107 107
17/02 kl 13 90 116 103 99
17/02 kl 14 84 110 94 88
17/02 kl 15 72 97 81 76
17/02 kl 16 58 82 68 66
17/02 kl 17 46 67 57 57
17/02 kl 18 38 57 48 48
17/02 kl 19 34 51 43 42
17/02 kl 20 35 51 41 42
17/02 kl 21 39 54 42 46
17/02 kl 22 44 59 46 48
17/02 kl 23 49 64 52 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 116 76 56 59
Laveste vannstand 10 34 0 -19 -24
Avvik gult nivå -3 26 -14 -34 -31
Avvik orange nivå -22 7 -33 -53 -50
Avvik rødt nivå -39 -10 -50 -70 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm